Camina Art Moderne

Camina Art Moderne
Camina Art Moderne har en vacker omramning av värmelagrande täljsten. Naturstenens egenskaper gör att värme lagras i materialet och kaminen avger en härlig värme långt efter att elden slocknat och brunnit ut. Även här bygger konstruktionen på samma brännkammare med stor glaslucka och sidoglas som ger en imponerande insyn till brasan. I brännkammaren finns skakroster, asklåda samt en eldstadsinklädnad av vermeculite. Camina Art Moderne är förberedd för både uteluftanslutning och fläkt.
Effekt: 2-8 kW
Nominell effekt: 5,5 kW
Verkningsgrad enl. SS-EN13240: 70%
Vikt: 210 kg
Rökrörsdiameter: ø150 mm
Typ- och miljögodkänd: 39 53 03
Artikelnummer 213
Vikt 1.0000